Kaupallinen yhteistyö

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sai aikaan bitcoinin arvon romahduksen ilmoittaessaan, että
sähköautovalmistaja ei enää hyväksy bitcoinia maksuvälineenä ajoneuvoistaan. Musk kertoi
päätöksen perusteluina olevan huoli siitä, kuinka suuri ympäristövaikutus kryptovaluutalla on. Mutta
onko sitten ylipäätänsä olemassa ympäristöasiat huomioivaa kryptovaluuttavaihtoehtoa? Tätä asiaa
tarkastelemme tässä artikkelissa tarkemmin.

Bitcoin ympäristö

Miksi kryptovaluutat ovat vahingollisia ympäristölle?

Kryptovaluuttojen muodostaminen tapahtuu perinteisesti louhimalla eli käyttäen tehokkaiden
tietokoneiden prosessoreita. Tämä kuluttaa runsaasti energiaa, mikä on jo pitkään herättänyt huolta
ympäristöasiantuntijoissa. Louhintaa harjoittavat turvautuvat nimenomaan suuritehoisiin
tietokoneisiin voidakseen valmistaa mahdollisimman paljon kryptovaluuttaa. Louhinta edellyttää
tietokoneelta suurta laskentatehoa, jotta se pystyy käsittelemään kryptovaluutan edellyttämiä
monimutkaisia algoritmeja.

Louhituilla kryptovaluutoilla käydään kauppaa erillisillä kryptovaluuttaan erikoistuneilla
verkkosivuilla. Mikäli on kiinnostunut ostamaan kryptovaluuttaa, kannattaa tutustua
Cryptomaister-sivustoon, josta löytyy paljon tietoa kryptovaluutoista. Lisäksi
sivustolla julkaistaan ja ylläpidetään kryptovaluuttojen välittäjien vertailuarvioita tarjoten tietoa
turvallisista kryptovaluuttoja myyvistä palveluntarjoajista.

Kryptovaluuttojen louhinnan sähkönkulutuksesta on tehty myös tutkimuksia. Niiden pohjalta o
arvioitu, että kokonaisuudessaan vuotuinen kryptovaluuttojen louhintaan ja
kryptovaluuttatransaktioihin käytetty sähkönkulutus vastaa koko Ruotsin valtion vuotuista

kokonaiskulutusta. Mikäli tähän louhintaan tarvittava sähkö tuotetaan uusiutumattomista
energialähteistä, kuten hiilen avulla, on koko prosessi vahvasti ympäristöä kuormittava. Suurin osa
louhinnasta tapahtuu Kiinassa, joka vielä toistaiseksi pitkälti luottaa hiilivoimaan
sähköntuotannossaan.

Mikä olisi ympäristöystävällisin kryptovaluutta?

Ympäristöasiantuntijat ovat yhtä mieltä Elon Muskin, maailman toiseksi varakkaimman miehen
kanssa siitä, että bitcoinien louhinta kuluttaa huolestuttavan paljon fossiilisia energialähteitä.
Vaihtoehtoja on kuitenkin olemassa. Useat uudet kryptovaluutat ovat jo lähtökohdaltaan suunniteltu
ympäristöystävällisiksi ja ne kuormittava planeetan ekosysteemiä vain murto-osan bitcoiniin nähden.

Kriittiset äänet ovat huomauttaneet, että uusien kryptovaluuttojen pienempi hiilijalanjälki saattaa
yksinkertaisesti johtua vain siitä, että näitä valuuttoja käytetään huomattavasti vähemmän. Tämän
vuoksi valuutan prosessointiin ei tarvita niin paljoa energiaa. Osa kryptovaluutoista on kuitenkin
perusteiltaan huomattavasti vähemmän energiaa kuluttavia kuin bitcoin ja siten niiden
ympäristövaikutus on todistetusti pienempi.

Kryptovaluuttojen energiankulutukseen perehtyneet tutkijat ovat laskeneet yleisimpien
kryptovaluuttojen kokonaiskulutukset huomioiden valuutan luomisen ja valuutalla tehtävien
transaktioiden sähkönkäytön. Kolme vähiten sähköä kuluttavaa kryptovaluuttaa ovat seuraavat:

  • IOTA (0.00011kWh)
  • XRP (0.0079 kWh)
  • Chia (0.023kWh)

IOTA on perusteiltaan erilainen kuin lohkoketjuihin nojaavat kryptovaluutat. IOTA käyttää omaa
Tangle-nimistä digitaalisista solmuista koostuvaa verkkoa ja välttää näin lohkoketjuja vaivanneet
hitausongelmat. Valuuttaa ylläpitävät pienemmät IOT-laitteet, eikä varsinaista louhintaa tarvita
lainkaan.

XRP on yhdysvaltalaisen Ripple Labs Inc. -yrityksen kehittämä kryptovaluutta. Se näki päivänvalon
vuonna 2012 osana avointa maksujärjestelmää. XRP-kryptovaluuttaa ei louhita lainkaan, vaan luodut
100 miljardia XRP:tä vapautetaan vähitellen verkkoon. Valuuttaa käyttävät lähinnä suuremmat
instituutiot omissa rahansiirroissaan.

Chia on hyvä esimerkki uudesta vähän energiaa kuluttavasta kryptovaluutasta. Keväällä 2021
julkaistu kryptovaluutta luottaa prosessissaan kovalevyjen käyttöön. Tekniikasta käytetään
louhimisen sijaan nimitystä farmaus ja se perustuu siihen, että valuutan haltija luovuttaa osan
kovalevytilastaan kryptovaluutan käyttöön. Suuria laskentatehoja ei Chia-kryptovaluutan luomisessa
tarvita.

Monia muitakin vähän sähköä kuluttavia kryptovaluuttoja on jo kehitetty ja tuotu markkinoille.
Tällaisia ovat muun muassa Cardano, Nano, Solarcoin ja Bitgreen.

Uusia ekokryptovaluuttoja näköpiirissä

Ympäristönäkökohdat nousevat yhä uudestaan ja uudestaan otsikoihin kryptovaluuttojen
louhinnassa. Etunenässä bitcoin saa entistä enemmän kritiikkiä osakseen mittavan hiilijalanjälkensä
johdosta. Tämän vuoksi uusia aloitteita virtuaalivaluuttojen saattamiseksi
ympäristöystävällisemmiksi tehdään entistä tiheämmin. Näihin lukeutuvat uusiutuvan energian
hyödyntäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen kryptovaluuttojen prosessoinnissa.

Ympäristöystävällisten kryptovaluuttojen uskotaan nousevan arvostuksessa perinteisten
lohkoketjuvaluuttojen rinnalle. Lopulta uudet valuutat saattavat jopa syrjäyttää energiasyöppöinä
tunnetut vanhat kryptovaluutat, mikäli niiden prosessoinnin sähkönkulutusta ei saada kuriin. IOTA,
XRP ja Chia sekä niiden kaltaiset kryptovaluutat ovat monien mielestä tulevaisuuden
kryptovaluuttoja, sillä kukin niistä on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutukset kaikissa
valuutan transaktioissa.

Tämä blogi sisältää affiliate-mainontaa. Affiliate-linkit ovat merkattu tähdellä. En ole sijoittamisen ammattilainen, enkä ole vastuussa sinun sijoitustesi menestyksestä. Tämä blogi ei tarjoa sijoitussuosituksia. Kirjoittajan omat omistukset voit katsoa täältä.

🔥 Tällä hetkellä luetuimpia 🔥