Kaupallinen yhteistyö: POP Vakuutus

Vakuutukset ovat olleet tämän blogin eräänlainen kivijalka jo vuosien ajan. Tämä ei ole mitenkään yllättävää, sillä oikein hankitut ja mitoitetut vakuutukset ovat yksi tapa rakentaa omaa taloudellista turvaa.

Tämän blogin syövereissä on jo vuosien varrella esitelty autovakuutus, matkavakuutus sekä kotivakuutus. Sen sijaan tapaturmavakuutuksesta sisältöä ei ole tullut oikeastaan lainkaan, mikä osaltaan kertoo ehkä jotain ihmisten asennoitumisesta tapaturmavakuutukseen.

Tapaturmavakuutus blogi

Materia vakuutetaan, mutta entäs ihmiset?

Hyvin usein huomaan itsekin erilaisissa kahvipöytäkeskusteluissa, että ihmiset osaavat luetella esimerkiksi autovakuutuksensa päällimmäiset ehdot vaikka unissaan. Samoin autojen kohdalla mietitään hyvinkin tarkkaan vakuutuksen yksityiskohtia, kuten tarvitseeko ajoneuvolle ottaa myös tuulilasikaskoa käyttöön.

Sen sijaan ihmisiin liittyvät vakuutukset pääsevät jostain käsittämättömästä syystä unohtumaan helposti. Vakuutuksia ei muisteta aina ottaa lainkaan tai joissakin tapauksissa vakuus on, mutta se on jäänyt niin sanotusti päivittämättä tämän hetken tilanteeseen sopivaksi. Lisäksi on myös niitä tapauksia, että vakuutus on olemassa, mutta sitä ei tilanteen tullen muisteta hyödyntää.

Tapaturman määritelmä

Jotta voimme sukeltaa tarkemmin tapaturmavakuutuksen sisältöön, on hyvä lähteä liikkeelle perusteista. Miten tapaturma oikeastaan määritellään?

Tapaturma on äkillinen ja yllättäen sattunut tapahtuma, josta seurauksena on fyysiset vammat. Tapaturma sattuu aina odottamatta ja jostain ulkoisesta syystä. Yleisimmät mielikuvat tapaturmista liittyvät liukastumiseen, kompastumiseen tai putoamiseen. Näiden lisäksi tapaturmiin voidaan laskea myös

 • hukkuminen
 • sääolosuhteista johtuvat vammat kuten paleltumiset, lämpöhalvaukset ja auringonpistokset
 • erilaiset myrkytykset, kuten kaasun tai syömisen kautta

Toisaalta tapaturmalla on myös melko tarkatkin raamit, jotka on hyvä sisäistää ennen tapaturmavakuutuksen ottamista. Tapaturmavakuutus ei nimittäin kata vammaa, haittaa tai kuolemaa jos:

 • tapaturman aiheuttaa vakuutetulla oleva sairaus, vika tai vamma
 • tapaturma on tullut vakuutetun itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä
 • lääkinnällisiä hoitovirheitä, elleivät ne ole sattuneet korvattavan tapaturman hoitamisesta

Miten tapaturmavakuutus auttaa?

Tapaturmavakuutus on vuorostaan vapaaehtoinenvakuutus, joka on voimassa kellon ympäri. Sama vakuutus kattaa sinulle sattuneet tapaturmat töissä, koulussa, vapaa-ajalla ja mahdollisesti myös harrastuksissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että ensisijaisesti tapahtumapaikan oma vakuutus auttaa kyseisessä tilanteessa.

Esimerkiksi töissä tapahtuneet tapaturmat ovat työnantajan lakisääteisen vakuutuksen alla, samoin kuin vaikkapa kouluilla tai lisenssin omaavilla harrastuksilla on omat vakuutukset. Toki näissäkin tapauksissa voi valitettavasti tulla eteen yllätyksiä, esimerkiksi etätyössä sattuneiden tapaturmien kanssa.

Tästä huolimatta tapaturmavakuutus on kullanarvoinen kaveri arkeen, sillä se auttaa meitä sellaisissa tilanteissa, missä meille sattuu vammoja tuottava odottamaton vahinko. Vakuutuksen kautta saadaan vamman hoitamiseksi tarpeelliset tutkimukset ja hoidot, jotka lääkäri on määrännyt.

Tapaturmien ehkäisyverkoston Kotitapaturma.fi:n mukaan 80 prosenttia kaikista tapaturmista sattuu kotona. Tämä on hyvä muistaa myös tapaturmavakuutusta ottaessa, eli vaikka sinulla olisi vakuutukset niin sanotusti kunnossa työpaikalla tai koululla, todennäköisimmin vahinko sattuu kuitenkin kotiolosuhteissa, jossa vakuuttaminen on yleensä sinun itsesi harteilla.

Tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla, joskin on kuitenkin hyvä sisäistää, ettei tapaturmavakuutus ole yksin kuitenkaan sama asia, kuin perinteinen matkavakuutus. Se ei esimerkiksi korvaa matkalla sairastumista, matkan peruuntumista ja keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

Tapaturmavakuutuksen korvaukset

Tapaturmavakuutuksissa on käytössä kolme erilaista turvaa, joiden avulla korvauksia tilanteen tullen maksellaan. Näitä ovat:

 • Tapaturman hoitokulut (5 000 – 20 000 euroa)
 • Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (0 – 200 000 euroa)
 • Tapaturman aiheuttama kuolema (0 – 100 000 euroa)

Suluissa näkyvät summat ovat POP Vakuutuksen tapaturmavakuutukseen liittyviä vakuutuksen enimmäiskorvauksia. Yhden sattuneen tapaturman hoitokulut valitaan 5 000 ja 20 000 euron väliltä, mutta tapaturman aiheuttava pysyvä haitta tai kuolema voidaan joko sulkea vakuutuksesta kokonaan ulos, tai korvauksen voi asettaa 100 000 tai 200 000 euroon asti.

Tapaturmavakuutusta hankkiessa on hyvä pitää mielessä se, että vaikka summat kuulostavatkin helposti hyvin suurilta, niin toisaalta tapaturmien kanssa korvaukset liikkuvat valitettavasti usein tuolla tasolla. Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta voi olla esimerkiksi sormien amputaatiota, mikä vaikuttaa jokaisen elämään merkittävästi.

Korvaus maksetaan yleisten haittaluokitusten mukaan, joihin voit tutustua Finlexin sivuilta. Esimerkkinä jos korvaussumma on 100 000e ja peukalo tarvitsee amputoida, peukalon amputaatio on haittaluokituksen 4 mukaan 20 prosenttia, eli tapaturmavakuutus korvaa 20 000 euroa. Haittaluokituksista johtuen summien kannattaa olla riittävän isoja.

Kuoleman kohdalla on hyvä muistaa aina se, että mikään raha ei koskaan ole riittävä hengen menetyksestä. Kuolemasta saatu korvaus voi kuitenkin auttaa esimerkiksi hautajaiskustannusten tai arkisten menojen kattamisessa. Lisäksi tapaturmavakuutus auttaa, jos omainen joutuu olemaan kuolemasta johtuen pidempään poissa töistä tai tämä jää yksin isojen kustannusten kanssa, kuten vaikkapa kahdelle aikuiselle mitoitetut asunnon kulut.

Mihin asti riittävät liittojäsenyydet tai luottokortit?

Yleinen argumentti tapaturmavakuutuksen hankkimista vastaan tulee siitä, ”minullahan on jo ammattiliiton jäsenyyden kautta tuleva vakuutus, mihin tarvitsen enää erillistä tapaturmavakuutusta?”

Erilaisten liittojäsenyyksien tai luottokorttien kautta saatavat vakuutukset ovat varmasti tyhjää parempia, mutta niiden sisältämät korvaukset vahingon sattuessa on hyvä selvittää ennakkoon. Hyvin todennäköisesti niistä ei saa aivan yhtä laajaa tai kattavaa turvaa, mitä tapaturmavakuutus olisi samassa tilanteessa tarjonnut.

Aivan kuten aina tapaturmien kohdalla, tässäkin yhteydessä tulevat taas eurot esiin. Mitenkään tavatonta ei ole sekään, että nämä erilaiset muun palvelun mukana tulevat kylkiäisvakuutukset eivät pidä sisällään järin suuria rahallisia korvauksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että erilaiset leikkaushoidot maksavat pienimmilläänkin tuhansia euroja. Esimerkiksi tapaturmassa hajonneen polven tai nilkan operointi yksityisellä lääkäriasemalla voi maksaa jopa yli 10 000 euroa.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa ja mitä ei?

Tapaturmavakuutuksen kautta korvataan ne tapaturmasta syntyneen vamma, jotka lääkäri on määrännyt hoidettavaksi. Hoitokuluja maksetaan siihen euromäärään asti, mitä olet tapaturmavakuutuksesi asettanut. Mitä suuremmaksi hoitokulut laitetaan, sitä todennäköisemmin vakuutus korvaa kaikki tapaturmasta aiheutuneet kustannukset.

Tapaturmasta aiheutuneita kustannuksia voivat olla esimerkiksi:

 • lääkärin määräämät hoito- ja tutkimuskulut sekä lääkkeet
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kohtuulliset matkakulut tapaturmaan liittyviin tutkimuksiin ja hoitoihin
 • leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeistä fysikaalista hoitoa

Tapaturmavakuutuksen kautta korvausta on mahdollista saada niin julkisen kuin myös yksityisen puolen hoidon kustannuksista. Tämä on tärkeä lisä, sillä julkinen terveydenhuolto ei ole näinä päivinä ollut kovin nopean ja tehokkaan hoidon maineessa, joten vakuutukset ovat eräänlainen ”ohituskaista” nopeamman hoidon pariin.

Vastaavasti taas toiseen suuntaan, tapaturmavakuutus ei tietenkään kata aivan kaikkea tapaturman varjolla tapahtuneita menetyksiä tai tappioita. Tapaturmavakuutus ei esimerkiksi sisällä:

 • tapaturman yhteydessä kadonnutta irtaimistoa, kuten silmälaseja tai kuulolaitteita
 • tapaturmasta aiheutuneita ansionmenetyksiä
 • tapaturman aiheuttamia välillisiä kustannuksia, kuten ruoka-, puhelin- tai saattajan kustannuksia

POP Vakuutus ja tapaturmavakuutus

POP Vakuutus on toiminut blogini vakuutusaiheisena yhteistyökumppanina jo vuodesta 2018. Yhteistyömme suurin hedelmä on monille jo tutuksi käynyt INSSIN-alennuskoodi, jolla saatte 25 euron alennuksen kaikista POP Vakuutuksen vapaaehtoisista vakuutuksista.

Koska POP Vakuutuksen repertuaariin kuuluvat myös tapaturmavakuutukset ja tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, luonnollisesti tuttu alennuskoodi toimii myös tapaturmavakuutusta ostaessa. Sen avulla saakin melko hyvän prosentuaalisen alennuksen vakuutukseen, sillä vakuutuslaskurilla leikkiessäni oman tapaturmavakuutukseni hinta liikkui muutamista kympeistä aina reiluun 150 euroon asti vuodessa.

Vakuutuksen hintaan liittyen POP Vakuutus tarjoaa vielä tällä hetkellä herkullista porkkanaa kampanjan muodossa. Juuri alkaneessa kampanjassa 1.12.2022-1.1.2023 välillä otettuihin tapaturmavakuutuksiin tai matkavakuutuksiin saa 20 prosentin alennuksen. INSSIN-koodia ei tosin voi yhdistää kampanjatarjoukseen, mutta voit hyödyntää sitä normaalisti esimerkiksi auto- tai kotivakuutuksessa.  

Tapaturmavakuutuksen hankkiminen on poikkeuksellisen helppoa. Sinulta kysytään vakuutusta ottaessa lähinnä nimesi, henkilötunnuksesi ja osoitteesi sekä asutko Suomessa ja onko sinulla Kela-kortti. Voit myös vaikuttaa tapaturmavakuutuksen alkamisajankohtaan. Yleisimmin se laitetaan voimaan välittömästi, mutta sen voi myös ajoittaa lähitulevaisuuteen.

POP Vakuutus tapaturmavakuutus kokemuksia

Tämän jälkeen tuleekin kaikista eniten omaa pohdintaa vaativa osio, eli valitaan itselle omaan elämäntilanteeseen parhaiten soveltuvat korvaussumat. POP Vakuutuksen kohdalla valitaan kolme erilaista summa, jotka ovat siis tapaturman hoitokulut, pysyvä haitta ja kuolema.

Aivan kuten vakuutusten kohdalla tuppaa aina menemään, mitä isompaa turvaa ja mitä suurempia korvauksia vahingon sattuessa haluaa, sitä korkeammaksi vakuutuksen hinta nousee. Sen takia näitä valintoja on hyvä pohtia hetki ja miettiä mitkä niistä soveltuvat omaan tilanteeseen parhaiten.

Tapaturmavakuutus kokemuksia

Laitoin huvikseni laskuriin kaikista kattavimman paketin, eli tapaturman hoitokuluihin 20 000 euroa, pysyvään haittaan 200 000 euroa ja kuolemaan 100 000 euroa. Näillä valinnoilla oman tapaturmavakuutukseni hinnaksi tuli 164,36 euroa. Vakuutukselle jää siis hintaa reilu kolme euroa viikossa.

Toki tässäkin yhteydessä on hyvä mainita taas vakuutusten hankinnan perusteita. Jokainen vakuutusta hakeva henkilö saa aina käsiinsä yksilöllisen vakuutustarjouksen, joten hinnat voivat vaihdella hakijan mukaan. Minulle laskettu tapaturmavakuutus on mitoitettu 29-vuotiaalle espoolaiselle miehelle.

Miksi valita juuri POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus?

Vielä loppuun haluan nostaa pari muutakin syytä valita tapaturmavakuutus nimenomaan POP Vakuutuksen kautta. POP Vakuutus mainostaa omaa tapaturmavakuutustaan kolmella väkevällä bullet pointilla:

 1. tapaturmavakuutus takaa nopean hoitoon pääsemisen asiantuntevaan hoitopaikkaan
 2. POP Vakuutuksen kautta tapaturmavakuutus on aina ilman omavastuuta
 3. POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus on voimassa myös matkoilla ympäri maailman

Käytännössä homma toimii siis siten, että tapaturman sattuessa ollaan yhteydessä vakuutusyhtiön OmaPalveluun, josta saa jatko-ohjeet toimenpiteisiin. POP Vakuutuksen tapaturmavakuutuksessa ei ole ollenkaan omavastuuta, jolloin vakuutusyhtiöön kannattaa ottaa aina yhteys tapaturman tullen.

Tapaturmavakuutuksiahan voi hankkia koko perheelle, joskin jokainen henkilö tulee muistaa vakuuttaa erikseen. POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus kattaa alle 17-vuotiaiden kilpaurheilun ja harrastetoiminnan tapaturmavakuutuksessa ilman lisäkuluja.

POP Vakuutus sai hiljattain erinomaiset asiakaspalautteet EPSI Rating Vakuutus 2022 -tutkimuksessa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan POP Vakuutuksella alan asiakasuskollisimmat ja hinta-laatusuhteeseen tyytyväisimmät asiakkaat.

Tutustu täältä POP Vakuutuksen tapaturmavakuutukseen ja matkavakuutukseen.

Tämä blogi sisältää affiliate-mainontaa. Affiliate-linkit ovat merkattu tähdellä. En ole sijoittamisen ammattilainen, enkä ole vastuussa sinun sijoitustesi menestyksestä. Tämä blogi ei tarjoa sijoitussuosituksia. Kirjoittajan omat omistukset voit katsoa täältä.

🔥 Tällä hetkellä luetuimpia 🔥