Kaupallinen yhteistyö: Asuntosäästö

Asuntosijoittaminen on ollut tässä blogissa esillä kuluneen kevään aikana useamman kerran, kun muutin Kuopioon ja omistamani asunto vapautui sijoituskäyttöön. Ensiaskeleeni asuntosijoittamisen maailmassa eivät olleet kovin hyviä, alussa koitin painia liikaa yksin ja sen jälkeen lähdin kimppaan väärien henkilöiden kanssa. Lopussa kuitenkin kiitos seisoi ja sain asuntoni vuokralle pitkän rupeaman päätteeksi.

Minun kohdallani konkretisoitui moni asuntosijoittamiseen liittyvä riski. Niitä olivat kaikki markkinoiden tyhjentymisestä koronan vuoksi aina huonoon ajankohtaan lähteä vuokraamaan asuntoa. Tämän myötä asunto ehti olla useamman kuukauden tyhjillään, eikä se luonnollisesti tuottanut minulle silloin yhtään mitään.

Opin tässä kantapään kautta, että asuntosijoittamisessa ei voi olla passiivinen, vaan prosessiin kuuluu yllättävän paljon liikkuvia osia, jotka joko sinun itsesi pitää hoitaa, tai joudut hoitamaan paikalle kaverin, joka ottaa asioista kopin.

Esittelyssä Asuntosäästön kautta asuntosijoittaminen

Asuntosäästö tarjoaa mahdollisuuden vaivattomalle asuntosijoittamiselle

Asuntosijoittaminen onnistuu myös muita reittejä pitkin, kuin ”suoraan” ostamalla itse asuntoja ja laittamalla niitä vuokralle hoitaen kaiken käytännön työn. Pörssissä on monia kiinteistöyrityksiä, joiden osakkeita voit ostaa, samoin kun tarjolla on erilaisia kiinteistörahastoja.

Näiden lisäksi markkinalla on jo useamman vuoden aikana toiminut myös Asuntosäästö-palvelu, joka on ikään kuin kiinteistörahasto kevyemmillä kuluilla. Siinä missä monet kiinteistörahastot sisältävät joskus jopa kalliitakin transaktio- tai ylläpitokuluja, Asuntosäästö.fi ei ota sijoittajilta moisia kustannuksia.

Asuntosäästö on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, joka kuittaa omat kulunsa palkkioilla, jotka muodostuvat viivan alle jäävästä osuudesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että omistajien tuotto on siis sidottu yhtiön tulokseen kiinteiden palkkioiden sijaan, mikä taas on juuri päin vastoin kuin yleensä. Yleensä kiinteistöyhtiöt miinustavat palkkionsa ennen asiakkaiden tuoton maksamista.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden helppoon ja vaivattomaan asuntosijoittamiseen, sillä Asuntosäästö hoitaa asuntojen remontoinnit, ylläpidot sekä käytännön asiat. Myös asuntojen remonttitilanteissa tai tyhjien kuukausien sattuessa kustannukset jaetaan koko asuntoportfoliolle. Yksittäinen sijoitus kohdistuu siis aina koko asuntokantaan.

Mihin Asuntosäästö sijoittaa?

Asuntosäästön tavoitteena on mahdollistaa asuntosijoittaminen jokaiselle. Minimisumma jolla pääset mukaan, on 500 euroa ja toisessa päässä maksimisummia ei ole asetettu. Sijoituksia voi tehdä niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Sijoituskohteesta pääsee halutessaan myös eroon, sillä sijoituksen voi keskeyttää koska tahansa. Pääoman saa palvelusta ulos 14 vuorokauden kuluessa.

Asuntosäästön kohdalla tuotosta puhutaan osinkona ja se perustuu pidettyyn sijoitusaikaan. Tuotto tilitetään osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa. Kiinteä osinko määräytyy portaittain ensimmäisen sijoitusvuoden ajan alla olevan taulukon mukaan, jonka jälkeen osinkotuotto on 7,5 % vuodessa.

  • 4,5 % tuotto, kun sijoitusaika on yli 3 kuukautta
  • 5,5 % tuotto, kun sijoitusaika on yli 6 kuukautta
  • 6,5 % tuotto, kun sijoitusaika on yli 9 kuukautta
  • 7,5 % tuotto, kun sijoitusaika on yli 12 kuukautta

Tehtyäsi sijoituksen, tuotonlaskenta alkaa seuraavasta täydestä kvartaalista. Kvartaalit alkavat tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.

Tehdyt sijoitukset Asuntosäästö sijoittaa asuntoihin, jotka ovat ammattilaisten valitsemia pyrkien pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Kaikki kohteet sijaitsevat korkeakoulukaupungeissa, joissa on joko yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Asunnot on hankittu myös muuttovoittoisista kasvukeskuksissa, joissa löytyy kysyntää vuokra-asunnoille.

Hankittavan kohteen vuosittaisen tuottoprosentin tulee olla yli 6 prosenttia kulujen jälkeen. Tuotto-odotus perustuu vallitsevaan vuokratasoon ja yhtiön kustannusrakenteeseen, eli asuntojen mahdollinen hinnanlasku ei aiheuta automaattisesti haasteita osingonmaksukykyyn. Yhtiö onkin jo maksanut sijoittajilleen tuotto-odotuksen mukaista osinkoa 15 kvartaalia putkeen.

Miksi valita Asuntosäästö?

Asuntosäästö sopii ainakin sellaisille henkilöille, jotka haluavat vaivattoman väylän asuntosijoittamiseen sekä kerralla hyvällä hajautuksella varustetun asuntoportfolion. Monet asuntosijoittajat omistavat vain muutamia asuntoja, jolloin portfolion hajautus on merkittävästi pienempi, kuin kiinteistöyhtiöiden kautta tehdyissä asuntosijoituksissa.

Asuntosijoittamisella on ollut Suomessa pitkät perinteet. Asuntojen hintavaihtelu on ollut keskimäärin tasaisempaa kuin osakemarkkinoilla, mikä helpottaa toiminnan ennustettavuutta. Hyvin hoidetulla asuntoportfoliolla on myös mahdollista saavuttaa jopa osakemarkkinoita suurempaa tuottoa.

Yksi iso etu nimenomaan Asuntosäästön tapauksessa on se, että Asuntosäästö on listaamaton yritys, jota verotetaan kevyemmin kuin vaikkapa pörssiyhtiöihin tehtyjä sijoituksia.  Listaamattomilla yhtiöillä sijoituksen tuotosta 75 prosenttia on verovapaata ja 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa. Käytännössä listaamattomien yhtiöiden jakama osinkovero on vain 7,5 prosenttia, mikäli osinkoa nostetaan enintään 150 000 euroa.

Koska kyseessä on listaamaton yhtiö, saattaa jotain mietityttää se, lankeaako Asuntosäästön sijoituksesta varainsiirtoveron maksu. Tässä tapauksessa varainsiirtoveroa ei kuitenkaan mene, sillä osakeannissa luodaan uudet osakkeet, jolloin sijoittaja on niiden ensimmäinen omistaja, eikä varainsiirtoveroa tarvitse maksaa.

Asuntosäästön riskit

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös Asuntosäästön kohdalla on hyvä huomioida riskit. Yhtiö itse on sivustollaan avannut oman toimintansa riskejä, sekä miten Asuntosäästö on varautunut niiden osuessa kohdalle.

Asuntosäästöllä on käytössään erilaisia riskienhallintamekanismeja, joiden avulla hallitaan liiketoimintariski ja yhtiön maksuvalmius. Näitä keinoja ovat mm. riskienhallintarahasto ja lyhyen aikavälin likvideettirahasto.

Yhtiön sisäisten käytäntöjen mukaan 10-15 prosenttia sijoittajilta tulevasta pääomasta varataan erilliseen riskienhallintarahastoon. Riskienhallintarahaston tavoitteena on hallita likviditeetti- sekä markkinariskiä pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi sijoittajilta tai kassavirrasta tulevasta pääomasta varataan vielä lisäksi 5-10 prosenttia yrityksen tilille, jotta Asuntosäästö voi hallita likviditeettiriskiä lyhyellä aikavälillä.

Kuten hyvin usein asuntosijoittamisessa, myös Asuntosäästö käyttää toiminnassaan velkavipua, minkä vuoksi korkojen mahdollinen nousemisen riski vaikuttaa nousevina rahoituskuluina. Lyhyellä aikavälillä ei ole odotettavissa merkittävää korkojen nousua, mutta Asuntosäästö seuraa jatkuvasti korkojen ja markkinatilanteen kehitystä sekä käyttää tarpeen vaatiessa korkosuojausta.

Huomioitavaa on myös markkinariski, jonka sisään lasketaan mm. asuntojen hintavaihtelu. Asuntosäästön liiketoiminta perustuu tasaiseen vuokratuloon, minkä vuoksi lyhytaikaiset asuntojen hintavaihtelut eivät vaikuta yhtiön ydintoimintaan tai sitä kautta sijoittajan tuottoihin.

Huomionarvoista on myös se, että Asuntosäästöön tehtävät sijoitukset eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Loppupäätelmät: vaivatonta asuntosijoittamista ja verotuksellisia etuja

Asuntosäästö tarjoaa mahdollisuuden vaivattomaan tapaan päästä kiinni asuntosijoittamiseen. Tässä yhtälössä sijoittajan rooliksi jää nauttia sijoituksen hedelmistä, Asuntosäästön hoitaessa asuntojen hankinnan, remontoimisen ja vuokraamisen sekä muut käytännön asiat.

Sijoituksille tuleva kiinteä tuotto maksetaan neljästi vuodessa, mikä on 2-4 kertaa useammin kuin suomalaiset pörssiyhtiöt jakavat osinkoa. Tuotto maksetaan automaattisesti sijoittajan tilille kvartaalin viimeisenä päivänä, tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Palvelu tarjoaa sijoittajalle myös mahdollisuuden päästä heti kiinni laajaan asuntoportfolioon. Asunnot on hankittu ammattilaisten toimesta ja niitä ylläpidetään asuntojen laadun varmistamiseksi vuokramarkkinoilla. Kohteet etsitään kasvukeskuksista sekä korkeakoulukaupungeista, joissa asunnoille riittää vuokralaisten kysyntää.

Asuntosäästö ei ole myöskään lähtenyt kikkailemaan asuntojen arvonnousulla, kuten jotkut muut kiinteistöyhtiöt, vaan liiketoimintamalli perustuu puhtaasti vuokratuottoon. Asunnot merkitään Asuntosäästön taseeseen puhtaasti niiden hankintahinnalla.

Asuntosäästö tarjoaakin hyvän vaihtoehdon perinteisille asuntorahastoille piensijoittajaystävällisillä kuluilla ja huojennetulla verotuksella.

Tutustu täältä Asuntosäästön verkkosivuihin.

Mainos.

Daisycon - tee rahaa affiliate-markkinoinnilla

Onko sinulla aktiivisia lukijoita ja seuraajia blogissasi tai sometililläsi, sähköpostilista tai vertailusivusto? Daisyconilla on yli 1500 kansainvälistä kampanjaa, ja sillä on toimistoja kaikkialla Euroopassa. Saat maksun jokaisesta uudesta ostotapahtumasta, latauksesta tai rekisteröinnistä kun kävijä päätyy mainostamallesi sivustolle henkilökohtaisen seurantalinkkisi kautta.

Liity Daisyconiin

Tämä blogi sisältää affiliate-mainontaa. Affiliate-linkit ovat merkattu tähdellä. En ole sijoittamisen ammattilainen, enkä ole vastuussa sinun sijoitustesi menestyksestä. Tämä blogi ei tarjoa sijoitussuosituksia. Kirjoittajan omat omistukset voit katsoa täältä.

🔥 Tällä hetkellä luetuimpia 🔥