Warren Fyffet - Sijoituspäiväkirja

Blogin kirjoittajasta

Warren Fyffet on kotosin Oulusta. Työskentelen projektipäällikkönä suuressa teollisuusyrityksessä. Olen yli 40-vuotias.

En tarkasti muista milloin olen ensimmäisen osakkeeni saanut, mutta vanhempani aloittivat osakesijoittamisen puolestani. Olen saanut sijoittamisen siis ”äidinmaidossa”. Ensimmäinen muistikuvani sijoittamisesta on alle kouluikäisenä, kun vanhempani keskustelivat osallistutaanko Suomen Yhdyspankin antiin minun ja veljeni osalta. Muistan osakkeen hinnan olleen 1 markan ja itse ihmettelin miksi ne siitä niin pitkään juttelevat. Minä kävin tuohon aikaan keräilemässä pulloja kotimme lähistöltä, jotka vein viereisessä korttelissa olevaan Alkoon. Minua oli kielletty menemästä sinne, koska matkalla piti ylittää tie ja se oli vanhemmistani vaarallista. Varmaan takana oli myös se, että äitini ei halunnut alle viisivuotiaan käyvän Alkossa. Tätini muistaa edelleen, kun oli hoitamassa minua ja kaverini raportoi tädilleni: Warren (5v.) on käynyt Alkossa. Tässä oli kyse vain siitä, että vein pullot Alkoon ja ostin matkalla olevasta kioskista rahoilla karkkeja. Kaverini olisi halunnut osingoille, mutta tiukka osakesäästäjä ei osinkojaan muille jakele.

Mikä erottaa sinut muista sijoitusblogeista?

Kirjoitan blogia itselleni ja muistiin omia merkittäviä juttuja. Etrotun muista suomalaisista blogeista pitkällä histporialla. Blogista löytyy analyuyysejä ulkomaisiin yrityksiin. Blogissani on mittava seuranta Warren Buffettiin toimista.

Mihin olet sijoittanut

Olen sijoittanut erittäni hajautetusti. Minulla löytyy pitkälle toista sataa sijoitusta. Minulla löytyy salkusta korkosijoituksia pääosin ETF-rahastoina. Tämän lisäksi on kaksi valittuä yhdistlmärahastoa. Pääpaino on osakesijpoituksista joita löytyy suorina osakkeina, osake ETF:nä, indeksirahastoina ja aktiivisina rahastoina. Merkittävän osan sijoitussalkustani muodostaa tietynlaisten menestyneiden sijoittajien näkemys. Nämä ovat yrityksiä, jotka sijoittavat rahojaaan eteenpäin. Suurimpia sijoituksiani ovat mm. Sampo, Taaleri, Investor ja Berkshire Hathaway. Salkkuni toimii ydin sateellitti mallilla. Ytimessä on ideksisijoitukset ja osinkoydin. Tämän lisäksi löytyy ”pelisalkku”. Salkussa on lisäksi tiettyihin anomalioihin nojaavia sijoituksia.

Kerro jotain sijoitusstrategiastasi?

Sijoitusfilosofiani olen nimennyt satunnaiskävelyksi. Vaeltelen seinäkaduilla poimien sijoituksia. Noudatan Malkielin ohjetta, että paras sijoitus tavalliselle tallaajalle on indeksisalkku. Samalla noudatan hänen ohjetta, että jos näet maassa setelin poimi se.

Tutkimusten mukaan salkun tärkein päätös on allokaatio. Alun perin noudatin ohjetta osakkeiden osuus = 100-ikä. Myöhemmin jalostin tätä ajatusta IFA tutkimusten perusteella siten, että sijoituksistani 7% kiinteistö sijoituksissa tuon edellä mainitun ohjeen mukaan. Edelleen tutkimusten perusteella 70-80% välillä oleva jako osakkeiden ja korkosijoitusten välillä tuo parhaan tuotto-riskisuhteen. Mielestäni tämä on mihin sijoituksissa pitää pyrkiä, jonka johdosta olen luopunut ikäsäännöstä.

80-95% osakkeissa
7,5% kiinteistöissä
12,5% korkosijoituksissa

Pelisalkku max 5%

Pelisalkussa voi olla pelaamista ja huipputuottojen tavoittelua. Markkinoiden käyttäytyminen on ajoittain irrationaalista ja pitkiä häntiä ja normaalijakaumasta poikkeravia tuottoja esiintyy. Huomautus: Tuotot voi olla myös huonompia.

Korkosijoitukset eivät ole tuottoriskisuhteeltaa hyvä sijoitus nykyisessä nollakorko ympäristössä. Pyrin välttämään alle 4% korkotuottoja. Allokaatio tavoite muuttuu, kun korot nousevat. Paluu askelittain alkuperäiseen tavoitteeseen.

Sijoitusfilosofiani lähtee Ydin-satelliittimallista. Salkkuni ytimen muodostavat indeksisijoitukset (Tällä hetkellä n. 39% salkusta) ja ns. osinkoydin muodostuu osakkeista(Tällä hetkellä 44%). Näitä ydinsijoituksia en myy kokonaan, tasapainotus myynti on mahdollinen. Tavoitteena näiden sijoitusten osuus indeksi- ja osinkosijoitusten osuus yli 33% salkusta ja yhteen laskettuna yli 80%. Näin kaupankäyntikuluni säilyvät maltillisella tasolla ja sijoitukset harkittuja. Indeksisijoituksiin luen kaikki ETF-sijoitukseni, Seligsonin indeksirahastot mukaan lukien korkorahastot sekä Rahamarkkina AAA ja Tapiola Kassakorko rahastot. Tapiola Kassakoron kulut on 0,20%, joten pidän sitä kohtuullisen halpana.

Osinkoytimeen kuuluvat osakkeet ovat yhtiötä, jotka ovat vahvoja osingon maksajia ja niillä korkea oman pääoman tuotto, joka takaa osingon maksun läpi taloussyklin. Kim Lindsdtröm väittää kirjoissaan osinkojen tasaavan salkun heilahtelua. En ole varma pitääkö tämä paikkansa, mutta osingoilla on ainakin minulle mieltä rauhoittava vaikutus. Osinko laittaa myös aina puntaroimaan sijoituksensa uudestaan. Toisaalta kurssien ollessa alhaalla osinkotuotto on korkea ja osingoilla tulee ostaneeksi alhaisilla kursseilla enemmän kuin korkeilla. Korkea osinkotuotto on tutkitusti johtanut parempaan sijoitusmenestykseen.

Salkulla on myös neljännesperusta, johon olen asettanut kohtuullisen väljät liikkumavarat. Noin 50% on sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, joista 25% pohjoismaisissa osakkeissa. Olen etulyöntiasemassa pohjoismaissa tiedonsaannin suhteen, minulla selkeäetu kielen vuoksi suomalaisissa ja ruotsalaisissa osakkeissa ja edelleen saatavissa olevassa datassa. Tämän jälkeen minulla on noin neljännes Amerikkalaisissa osakkeissa ja noin neljännes aasialaisissa osakkeissa. Täällä hetkellä minulla on enemmän sijoituksia Amerikassa, koska sijoittaminen ja tiedon saanti sieltä on helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Taivoitetila on nostaa paino tasan tulevaisuudessa, koska uskon Aasian kehitykseen.

Tämän lisäksi pyrin hyödyntämään sijoitustoiminnassani tutkimustuloksia ja sijoitusviisauksia. Tärkein niistä on pitää kulut pienenä. Kulut pysyvät pienenä indeksisijoituksilla sekä osta ja unohda osakkeilla sekä kiinnittämällä huomiota merkintä/ostotoimeksi antojen ja lunastus(toimeksiantojen)palkkioihin sekä minimoimalla kustannuksia aiheuttavan kaupankäynnin. Pitkässä juoksussa monta ostettua osaketta on lähes indeksi ja pienemmillä kiinteillä kuluilla, jos ei käy kauppaa. Kun taas pyrkii tekemään jokaisen oston erilaisilla mittareilla halvalla, saa halvan indeksi salkun. Toisaalta indeksin voi voittaa vain poikkeamalla indeksistä.

Pyrin hyödyntämään sijoitustoiminnassani anomalioita. Pidän vähintään 25% sijoituksistani arvo-osakkeissa. Osinkoanomalia on jo mainittu. Käytän myös hyväkseni mm. seuraavia listoja tai tutkimuksia. Pienosakkeet, arvo-osakkeet, Magic Formula, Piotroski F-score, Mohanran G-score, Dogs of Dow ja PEG-luku. Jos löydän näiden avulla mielestäni helmen, poimin sen talteen Malkielin ohjeen mukaan. Tutkimuksien mukaan anomalioita myös kuolee, joten niitä ei voi ehkä jatkuvasti hyödyntää. Minusta pitää käyttää sellaisia anaomalioita, jotka vähemmän pinnalla siksi uskon tällä hetkellä erityisesti kolmeen viimeksi mainittuun anomaliaan tuottoon. Minusta markkinat ei ole täysin tehokkaat vaan olen koherentin markkinateorian kannattaja.

Uskon ajoitukseen. Ajoitus on yksi tärkeimmistä sijoituspäätöksistä. On varmasti tosi, että kukaan ei voi ajoittaa täydellisesti, mutta markkinoiden menoa voi tulkita usealla eri tavalla. Tekninen analyysi ja käyrät ovat hyvä apuväline fundamenttien rinnalla. Korkotaso taas vaikuttaa rahan hinnan kautta kaikkien yhtiöiden tuloksiin, matalla korko tasolla yritysten tulokset on parempi ja korkotuotto huono. Edelleen matalalta mennään ylös jolloin pitkien korkojen tulevaisuuden tuotot heikkenee. Edelleen yksinkertaisilla arvostusluvuilla voi hyvin päätellä yleistä hintatasoa. Ei tee varmasti huonoja sijoituspäätöksiä, jos ei koskaan osta tai myy P/E:n ollessa yli 20. Vastaavasti tekee varmasti kohtuullisen hyviä sijoituspäätöksiä ostaessaan P/E:n ollessa alle 10 tai P/B:n alle 1,5. Käytän salkkuni allokoitiin myös 200 päivän leikkausta 50 päivän keskiarvolla. Toimin näin vain valituilla rahastoilla, joilla pystyn pitämään kustannukset pienenä. Myyn puolet sijoituksen kokonaisarvosta, kun 50 päivän keskiarvo leikkaa 200 päivän keskiarvon ylhäältä alas. Tämä tarkoittaa yli 50 % todennäköisyydellä noin, että voin ostaa sijoituksen takaisin halvemmalla samojen käyrien leikatessa toisinpäin tulevaisuudessa. Aloitan kuitenkin ostoni takaisin heti, kun sijoitus näyttää ylimyytyä RSI<30%. Täällä pyrin parantamaan olemistani mukana parhaina nousupäivinä ja ostamista halpaan kurssiin. Rahaston P/E vaikuttaa sijoitukseni kokoon. Matala P/E nostaa sijoitus summaa.

Pyrin ostamaan keskimääräistä halvemmalla ja se tapahtuu seuraavasti. Pyrin tarkistamaan, että sijoitukseni on jollain kriteerillä halpa, esimerkkinä keskimääräistä halvempi P/E tai P/B, joko historiallisesti osakkeelle tai indeksille. Käytän myös teknistä analyysiä. Kun ostan odotan, että RSI<40% mielellään alle 30%, kun taas myyn RSI pitää olla yli 50%. Tällä ostan valitsemaani aikajaksoa keskimääräistä halvemmalla ja myyn kalliimmalla. Kannattavuuden pyrin varmistamaan ja tulevaisuuden tuotot, että en yleensä osta osaketta, jonka ROE on alle 12%. Kun useampia kriteerejä täyttyy yhtä aikaa teen hyviä sijoituksia. Kun jatkan toimintaa tinkimättömästi vuodesta toiseen teen keskimääräistä parempia sijoituksia ja minulla mahdollista voittaa indeksi. Salkkuuni on myös valittu toimialarahastoja, jotka ovat historiallisesti olleet hyvin tuottavia.

En usko myöskään, että pystyn ainoastaan itse menestymään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi käytän toiminnassa hyväksi valittuja sijoitusrahastoja ja peesailen mielestäni hyvien tilaisuuksien tullen menestyneitä sijoittajia. Rahastojen valinnassa käytän hyväksi tutkimustulosta, että pienemmillä kuluilla toimivat rahastot tuottavat hiukan keskimääräistä paremmin.

Keskimääräisyys leimaa muutenkin sijoitustoimintaani. Pyrin tekemään suuren osan asioita keskimääräistä paremmin. Pyrin pitämään sijoituksiani keskimääräistä (Erään tutkimuksen mukaan vähän reilu kaksivuotta) pidempään. Tämä yhdistettynä koko salkun edulliseen kustannusrakenteeseen minulla on edellytykset menestyä keskimääräistä paremmin.

Periaatteeni perustella on jokainen sijoitus. Jokainen sijoitus pitää olla perusteltu, miksi se keskimääräistä parempi ja perusteluja pitää löytyä useampi. Mitä isompi sijoitus sitä useampi perustelu, miksi hankinta on keskimääräistä parempi.

Viimeisenä periaatteena on pysyä tiukkana. Jos en tiedä mitä tehdä en tee mitään, pysyn sijoitus päätöksissäni ja noudatan allokaatiotani. Pysyn markkinoilla kaikkina aikoina, koska en tiedä milloin se suuri nousupäivä tulee. En tee suuria muutoksia salkkuuni kerralla siltä varalta, että olen väärässä. Allokaatio määrää pitkällä aikavälillä sijoitukseni tuotosta suurimman osan.

Anna vinkki sijoittamisen aloittamiselle

Tärkeintä on aloitaminen. Aloita pienillä panoksilla pikku hiljaa kasvattaen. Opiskele uutta. Kukaan ei tiedä ja osaa kaikkea. Ammattilaiset ennsutavat hämmästyttävän huonosti tulevaisuutta. Osakkeet on nousseet viimeiset 200 vuotta.

Tutustu blogiin täältä

Katso muut sijoitusblogit